Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Đèn Pha Led

DDPC-200- COB

Giá: Liên hệ
-54%

Đèn pha ly vuông 200w

2.240.000 VND
Giá: 1.040.000 VND
-56%

Đèn pha modul 100w

2.890.000 VND
Giá: 1.280.000 VND
-38%

Đèn pha led rọi kiểu cẩu tháp 200w

3.640.000 VND
Giá: 2.275.000 VND
-50%

Đèn pha led 5054-SMD 10w

290.000 VND
Giá: 145.000 VND

DPL-CN050

Giá: Liên hệ

DDPC-300- COB

Giá: Liên hệ
-53%

Đèn pha ly vuông 300w

3.440.000 VND
Giá: 1.620.000 VND

DPL-CN100

Giá: Liên hệ
-46%

Đèn pha modul 150w

2.860.000 VND
Giá: 1.534.000 VND
-38%

Đèn pha led rọi kiểu cẩu tháp 250w

3.952.000 VND
Giá: 2.470.000 VND
-53%

Đèn pha led rọi 5054-SMD 20w

320.000 VND
Giá: 150.000 VND

DDPC-400- COB

Giá: Liên hệ
-56%

Đèn pha ly vuông 400w

4.280.000 VND
Giá: 1.890.000 VND
-53%

Đèn pha modul 200w

4.180.000 VND
Giá: 1.950.000 VND
-38%

Đèn pha led rọi kiểu cẩu tháp 300w

5.096.000 VND
Giá: 3.185.000 VND
-55%

Đèn pha led 5054-SMD 30w

530.000 VND
Giá: 240.000 VND

DPL-CN150

Giá: Liên hệ
-52%

Đèn pha ly vuông 500w

5.200.000 VND
Giá: 2.480.000 VND

DPL-CN200

Giá: Liên hệ

Danh sách Đối tác

[0]